Metodoloogia

Lean Digital on Lean-filosoofia ja digitaliseerimise mõju ärile kooslus. Taoline liikumine võimaldab ettevõtte protsesse kaardistada, parendada ning tõhustada nende tööd digitaliseerimise seisukohast. Protsesside Lean analüüsi kaudu liigub ettevõte digitaliseerimise eesmärgi püstitamiseni: mida, kuidas ja milleks digitaliseerida.

Protsesside modelleerimine – selgus ja loogilisus

Protsesside modelleerimine on viis üles ehitada elav ettevõtte mudel ärijuhtimise süsteemist, mis on loodud töötajate kaasamisel ja nende teadmiste alusel. Töötaja, kes on otseselt protsessiga seotud, kirjeldab oma tegevust, tulemusena valmib visuaalne töövoog, mis sisaldab:

  • protsessi väljundi (jah, just lõpust tuleb alustada)
  • protsessi sisendi
  • tegevusi, liikumiseks protsessi sisendist väljundini
  • lisatud vastutusvaldkonnad ja võtmeisikud
  • detaile, mis on protsessi jaoks tähendusrikkad: IT-tugi, dokumentide asukoht, materjalid, mõõdikud, sihtmärgid jpm

Lean analüüs – kevadkoristus protsessidele

Raiskamised Leani järgi on modelleerimise käigus leitavad ja kuuluvad mujale, kuid mitte Sinu protsessi. Lean analüüsi käigus toimub üleminek parenduste teadliku elluviimise poole. Isegi juhul kui ei soovi minna digitaliseerimisega edasi, on töötajate kaasamisega loodud protsessi kaart, mis on elav ja hetkeolukorrale vastav parimal moel.

Protsesside digitaliseerimise analüüs

Digitaliseerimine kui transformatsioon saab alguse siit. Lean analüüs tehtud, aga kas see protsess vajab digitaliseerimist? Digi-analüüsi abil jõuad Sina selgusele:

Mis protsess vajab digitaliseerimist

Milleks digitaliseerida protsessi

Kuidas protsessi digitaliseerimine on kliendile väärtuslikum