BMS DNA®

Äriprotseduurid ja -protsessid, teadmised kvaliteetse toote või teenuse pakkumisest on ettevõtte konkurentsieelis. Töötajad koguvad seda aastate jooksul töökogemusega ja füüsiliseks vormiks on seda raske kujundada. Need teadmised on spetsialistide ja juhtide peades. Isegi kui protseduurid on dokumenteeritud, on oht et dokumendid ei sisalda neid ainulaadseid teadmisi.

Seda nähtust nimetatakse ettevõtte DNA-ks, mis koosneb organisatsiooni kultuurist ja strateegiast. Lean Digital tutvustab loogilist lähenemisviisi, kuidas ettevõtte saab seda ainulaadsust salvestada ja säilitada ning muuta see füüsiliseks varaks. Me loome BMS DNA® nagu äri juhtimissüsteemi, mis aitab teil mõista, mida on võimalik teha ning kuidas muutuvas maailmas paindlik olla.

Milles seisneb väärtus?

BMS DNA® on kodifitseeritud vorm empiirilistest teadmistest ja juhtimisprotsesside süsteemist ja teeb need selgeks igale töötajale ja juhile.

Ettevõtluse arengu vaates võimaldab see:

 • laiendada, ühendada või müüa äri
 • leida sobivad allhanke protsessid
 • suurendada ettevõtte vara
 • digitaaliseerida
 • salvestada teadmisi
 • luua küberturvalisuse alust 
 • laiendada vaadet oma ärist
 • ühendada strateegia äriprotsessidega
 • vähendada juhtimistasemeid
 • väärtustada äri oskusteavet
 • data-fy – vaata oma ettevõtte juhtimissüsteemi andmetena

Kuidas rakendada?

BMS DNA® Metodoloogia

1. Protsesside modelleerimine – selgus ja loogilisus

Protsesside modelleerimine on viis üles ehitada elav ettevõtte mudel ärijuhtimise süsteemist, mis on loodud töötajate teadmiste alusel. Töötaja, kes on otseselt protsessiga seotud, kirjeldab oma tegevust, tulemusena valmib visuaalne töövoog, mis sisaldab:

 • protsessi väljundit (just lõpust tuleb alustada)
 • protsessi sisendit
 • tegevusi, liikumiseks protsessi sisendist väljundiks
 • lisatud vastutusvaldkonnad ja võtmeisikud
 • detaile, mis on protsessi jaoks tähendusrikkad: IT-tugi, dokumentide asukoht, materjalid, mõõdikud, sihtmärgid jpm

2. Lean analüüs – kevadkoristus protsessidele

Raiskamised Leani järgi on modelleerimise käigus leitavad ja kuuluvad mujale, kuid mitte Sinu protsessi. Lean analüüsi käigus toimub üleminek parenduste teadliku elluviimise poole. Isegi juhul, kui ei soovi minna digitaliseerimisega edasi, on töötajate kaasamisega loodud protsessi kaart, mis on elav ja hetkeolukorrale vastav parimal moel.

3. Protsesside digitaliseerimise analüüs

Digitaliseerimine kui transformatsioon saab alguse siit. Esiteks pakub protsesside digitaalne juhtimine ajakohastatud teavet ja kiire juurdepääsu kõigile tööprotsessidele. Teiseks saab digitaalse juhtimissüsteemi lisada bilanssi ettevõtte immateriaalse varana. Kolmandaks, mõnda äritegevust saab digitaliseerida ja digitaalse analüüsi abil selgitatakse järgmist:

 • Mis protsess vajab digitaliseerimist
 • Milleks digitaliseerida protsessi
 • Kuidas protsessi digitaliseerimine on kliendile väärtuslikum

Tööriist

Protsesside modelleerimine toimub professionaalse spetsialiseeritud tööriista abil – 2c8 Modeling Tool

2c8 võimaldab luua visuaalse andmebaasi, mis on dünaamiline, muudatuste jaoks paindlik ja omavahel ühendatud. See võimaldab andmete põhjaliku analüüsi lihtsustatud viisil, võrreldes staatilise pildi või tekstidokumentide analüüsiga.